20 - 21 MAYIS 2016

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

 

Yönetim Kurulu 20 ve 21 mayis 2016 tarihlerinde, 2 gün süre ile toplantı yapmış ve 3 adet karar almıştır. Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin toplu halde çektirdikleri resimler ve 3 adet karar metni aşağıda sunulmuştur. 

 

 20160520 2B

Soldan sağa : Harun MEHDİ, Tamer ALPGİRAY, Hilmi Atilla ÖZBANK, Olcayto SALTADAL, İlker EKER 

(Resmi büyütmek için lüten üstünü tıklayın)

20160520 1B

Arka planda Harun MENDİ'nin yapmakta olduğu yelkenli görülmekte.

(Resmi büyütmek için lüten üstünü tıklayın)

20160520 3B

 

ALINAN KARARLAR

 

03 SAYILI 20.05.2016 TARİHLİ  KARAR : Özetle bu karar ile Yönetim Kurulu üyesi Bekir Cengiz KIZILTAN, Yön. Krl. görevinden müstafi kabul edilmiş ve yerine Olcayto SALTADAL'ın geldiği saptanmıştır. Bu kararda ayrıca Bekir Cengiz KIZILTAN'ın Dernekten ihracına şimdilik gerek görülmediği, Yönetim Kurulu'nun bu hakkını saklı tutması kararlaştırılmıştır. (Kararın tam metni için lütfen tıklayın.

 

04 SAYILI 20.05.2016 TARİHLİ KARAR : Bu karar ile özetle AMATÖR DENİZCİLİK KANUNU TASLAĞI kabul edilmiştir. (Kararın tam metni için lütfen tıklayın.)

 

05 SAYILI 21.05.2016 TARİHLİ KARAR : Bu karar ile ÜYE KABUL VE KAYIT YÖNETMELİĞİ'ne maddeler ilave edilmiştir. (Kararın tam metni için lütfen tıklayın.)

  • 9 nolu "Üyelikten istifa, Aidat Borcu Nedeniyle İhraç ve Tekrar Üyelik" başlıklı madde ilave edilmiştir.
  • 10 nolu "Kurucu Üyelik Haklarının Kaldırılması" başlıklı madde ilave edilmiştir. Bu maddede kurucu üyelerin aidat borçlarının olamayacağı, olduğu takdirde ne şekilde Kurucu Üye haklarını kaybedecekleri hüküm altına alınmış, eklenen Geçici 2 inci madde ile borcu olan Kurucu Üyelere 31 Temmuz 2016 tarihine kadar süre tanınmıştır. 
  • 11 nolu "Tebligatlar" başlıklı madde ile üyelerin e-posta adreslerine tebligat yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
  • Ayrıca kararın son maddesi ile Rapor ve Amatör Denizcilik Kanun taslağı'nın gizlilik esasları ve çerçevesi hüküm altına alınmıştır.