AMATÖR DENİZCİLERE, KULÜP VE DERNEKLERE DUYURU
(25.01.2015)
 
Derneğimiz 07.03.2014 tarihinde açılan facebook sayfası üzerinden toplanan Amatör Denizcilerin 30.10.2014 tarihinde Muğla İl Dernekler Müdürlüğü’ne müracaat ederek kurduğu, 02.12.2014 tarihi itibariyle faaliyetine izin verilen, Amatör Denizcilerin özel teknelerinin barınak ihtiyacını karşılamak, Amatör Denizcilerin kaynaşmasını ve dayanışmasını, ölüm döşeğindeki Amatör denizciliğin yaşatılması amaçlarını güden bir kurumdur. DERNEĞİMİZİN FAALİYET SAHASI BÜTÜN TÜRKİYE KIYILARIDIR.
 

Derneğimize üye olan Amatör Denizcilerin ortak özelliği,

 • Marina fiyatlarının ödenemez ve akıllara zarar düzeyde olduğu,
 • Balıkçı barınaklarının marina fiyatlarını örnek alarak fiyat yükselttikleri, adeta marina parası aldığı,
 • Ve bu suretle sırtımızdan haksız kazanç sağlandığı kanaatini edinmiş olmalarıdır.

Ayrıca,

 • Bir kısım üyelerimiz marina ve barınak fiyatlarını ödeyemedikleri için teknelerini satmışlardır.
 • Bir kısım üyelerimiz marina ve barınakların akıl almaz fiyatları yüzünden tekne satın alamamaktadır.
 • Bazı üyelerimiz teknelerini satışa çıkartmışlardır.
 • Teknesini marinalara bağlayan üyelerimizin neredeyse tamamı marinaların talep ettiği fiyatları ödeyemeyecek durumdadır.
 • Bu yüzden teknelerini marinalardan çıkartmak zorunda kalmaktadırlar. Ama gidecek yerleri de yoktur.
 • Küçük teknelerin denize indirileceği, karaya çekileceği rampalar yoktur.
 

Derneğimiz

bu VAHİM SOYGUN DÜZENİNİ kabul etmemektedir.

Bu düzen değişmelidir.

Marinalar bu hali ile bizi müşteri olarak görmemektedir.

Bizlerde artık kendimizi marinaların müşterisi olarak görmüyoruz.

Marinalardan bir hizmet talebimiz yoktur.

 
Ancak, en vahim durum;
 • Halka hizmet ile görevli devlet kurumlarının bile marinaların akıllara zarar fiyatlarını kendilerine örnek almasıdır.
 • Buna en güzel örnek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSPARK bünyesinde inşa ettiği İstinye ve Tarabya tekneparklarıdır.
 • Diğer bütün belediyeler ise maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesini örnek almaktadırlar.
 • Devletin tutumuna ilişkin ikinci örnek ise sadece özel teknelerden alınan kütük harcıdır.
 • Bir başka örnek ise bizim ödediğimiz vergiler ile yapılan Balıkçı Barınaklarına girmemiz mevzuat gereği mümkün değildir.
 

Amatör Denizciler Devlet Tarafından Tanınmamaktadır.

Mevzuatta yerimiz yoktur.

Amatör Denizciler ile ilgili bir kanun yoktur.

Amatör Denizciler sadece ADB (Amatör Denizci Belgesi) verilirken tanınmaktadır.

 Amatör Denizciler sadece hiçbir hizmet verilmediği halde Kütük Harcı istemek için vardır.

 
Biz Amatör Denizciler, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak Anayasanın 5 inci maddesi ile garanti edilen YAŞAM hakkımızı istiyoruz. Bizler yılın tamamında veya bir kısmında denizde yaşıyoruz. Devlet bize denizde yaşama hakkımızı vermek ve bu hakkımızı korumak ile görevlidir.  
 

Marinalar İşletmecilerine Aittir. Marinalarda bizim hakkımız yoktur.

FAKAT;

Marinalar dışındaki DENİZLER BİZİMDİR.

DENİZLER DENİZCİLERİNDİR.

DENİZLER BALIKÇILARINDIR.

DENİZLER AMATÖR DENİZCİLERİNDİR.

 

DENİZLERDE YAŞAMAK

VATANDAŞI OLDUĞUMUZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EGEMENLİĞİNDEN DOĞAN

HAKKIMIZDIR

 
Bu çerçevede derneğimiz tüzüğü gereği sadece Amatör Denizcilerin BARINAK ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. DERNEĞİMİZ BARINAK DIŞINDA HİÇ BİR FAALİYET GÖSTERMEYECEKTİR. Derneğimiz Amatör Denizcileri çatısı altında toplayarak, topyekun ekip çalışması ile hedefe ulaşacaktır. O yüzden sloganımız;
 
BİR SİZ EKSİKSENİZ, BİR KİŞİ EKSİK DEĞİLİZ, ÇOK EKSİĞİZ
 
şeklindedir. Amatör Denizciler güçlerini dernek çatısı altında toplayacaklar ve kullanacaklardır. Derneğimiz Amatör Denizcilerden aldığı güç ile aşağıdaki işleri yapmayı amaçlamaktadır:
 • Yönetmelikler içine AMATÖR DENİZCİLER girecektir.
 • Amatör Denizci KANUNU çıkartılmalıdır. Artık biz YOK hükmünde olmamalıyız.
 • Derneğimiz balıkçı kooperatiflerinin talep etmediği barınaklara taliptir.
 • Derneğimiz Balıkçı Kooperatifleri tarafından kullanılan barınakların kullanılmayan kapasitesine taliptir.
 • Bu barınaklara punton yerleştirerek kapasitesi arttırılacak ve Amatör Denizcilerin barınmasına tahsis edilecektir.
 • Derneğimiz Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarının tamamında faaliyet gösterecektir.
 • Barınaklarda sadece bağlama, güvenlik, elektrik ve su (Kartlı olacak. Derneğimiz elektrik ve su paraları ile ilişkili olmayacak) hizmetleri verilecektir.
 • Barınak ücretleri marina ücretleri ile mukayesesi mümkün olmayan en az düzeyde olacaktır.
 • Barınakların tonoz ve punton maliyetlerini Amatör Denizciler finanse edecektir. Finansman için ödenecek para yıllık marina ücretini geçmeyecek, muhtemelen çok altında olacaktır.
 • Korunaklı koyların izin verilelenlerine punton koyulacaktır.
 • Punton konulması uygun görülmeyen korunaklı koylara tonoz atılacaktır.
 • Deniz dibi florasının bozulmaması için demirleme yasağı olan koylara tonoz atılacaktır.
 
Derneğimiz bu işleri yaptığında ne olacaktır?
 • Herhangi bir barınağa bağlı olan bir tekne, seyre çıktığında Derneğimiz barınaklarından fırtına halinde fırtına süresince, olağan hava koşullarında kısıtlı süre ile bedava yararlanacaktır.
 • Bu çerçevede örneğin İstanbul’dan hareket eden bir tekne örneğin Mersin’e kadar bir ücret ödemeden barınabilecektir.
 • Her barınağa küçük tekneler için bedava karaya alma ve denize indirme için rampalar yapılacaktır.
 • Büyük tekneler için uygun olan barınaklarda çekek yerleri yapılacaktır.
 • Çekek hizmetlerine sadece masrafları karşılayacak düzeyde fiyat saptanacaktır.
 • Küçük teknelerin barınması için uygun olan barınaklarda raflı sistem inşa edilecektir.
 • Barınaklar Mahalle düzeninde olacak, Amatör Denizciler birbirleri ile kaynaşarak komşuluk ilişkisine gireceklerdir.
 • Her türlü SU SPORU VE DENİZCİLİK KULÜPLERİ VE DERNEKLERİ barınaklarımızdan spor ve eğitim faaliyetleri için bila bedel yararlanabilecektir.
 • Derneğimiz BARINAK ALTYAPISINI hazırladığında bundan doğal olarak Balıkçılar, su sporu kulüp ve dernekleri yarar sağlayacak ve faaliyetlerini kolayca yapabileceklerdir.
 • Ülkemizde su sporları ve eğitimi ile iştigal eden yeteri kadar kulüp ve dernek olduğundan Derneğimiz sadece BARINAK işleri ile iştigal edecektir. BARINAK dışında başka işle uğraşmayacaktır. Enerjimizi ve gücümüzü başka işlere dağıtmayacağız. Ancak başka işleri teşvik edeceğiz.
 • Barınakların kurulduğu bazı bölgelerde sosyal hayat olumlu yönde değişecek, o bölgelerin ekonomileri hareketlenecektir.
 • Balıkçılar kooperatifleri olmayan barınakları da rahatça ve güvenle kullanabilecektir.
 • Balıkçılar barınaklarda balıklarını satabilecek ve hatta balıkçı lokantaları işletebileceklerdir.
 • Derneğimiz barınakları balıkçılara bereket getirecektir.
 • Fırtınalı denizlerden korunmak için barınaklarımıza sığınacak bütün teknelere Derneğimiz üyesi olmasalar bile barınma olanağı sağlanmış olacaktır.   
 

BÜTÜN BU İŞLER

AMATÖR DENİZCİLERİN

DERNEĞİMİZ ÇATISI ALTINDA TOPLANMASI İLE MÜMKÜNDÜR.

 
Bütün AMATÖR DENİZCİLERİ derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Bütün su sporları ve eğitimi ile iştigal eden kulüpleri ve dernekleri, üyelerini derneğimize üye yaparak ve bizimle işbirliği yaparak müşterek sorunumuzu birlikte çözmeye, dayanışmaya davet ediyoruz.
 
Aşağıda isimleri olan biz Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Denizcilere saygı ile duyururuz.
 

AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

 

Başkan ..: Hilmi Atilla ÖZBANK (Fethiye)
Başkan Yardımcısı .: Olcayto SALTADAL (Erdek)  
Başkan Yardımcısı .: Hakan ERTUNK (İstanbul)  
Sekreter ..: Harun MEHDİ (Fethiye)  
Sayman ..: Mehmet Ali SAN (İstanbul)
Üye …: Levent ALPAT (İzmir)  
Üye …: Derya FİDAN (Bodrum)  
 

 

Not : Bu duyuruyu lütfen bilgisayarlarınızdan basın ve dağıtın.

         Sosyal medyada paylaşın ve yayınlayın