YÖNETİM KURULU'NDAN DUYURU (04.07.2015-2)


Bildiğiniz gibi Derneğimiz bünyesinde Barınak amacı dışında ve özellikle siyasi ve dini konularda görüş bildirmek tüzüğün 5 inci maddesine göre yasaklanmış ve bu fiilleri işleyenlerin dernekten çıkartılması bir zorunluluktur.


Ancak, kimsenin bu derneğin kurucularının milli değerlerine 5 inci madde arkasına sığınarak üstü örtülü veya açıkça saldırması kabul edilemez ve bu konulardaki tepkiler siyaset olarak adlandırılamaz.


Konu hakkında Yönetim Kurulumuzun aldığı 13 sayılı 30.06.2015 tarihli karar metni aşağıdadır. İncelenmesini önemle tavsiye ederiz.


Saygılarımızla,
AdbDer
AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

 

 

Yönetim Kurulu bugün toplanarak Derneğimizin Tüzüğünün 5 inci maddesinde yer alan disiplin hükümlerine ilave edilmek üzere aşağıdaki kararı almıştır.

1) Bu dernek Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına etnik kökeni, dini, rengi, cinsiyeti ve diğer özellikleri ne olursa olsun Türk denir. Bu derneğin bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik açıktan veya üstü örtülü her türlü saldırı, hitap ve eyleme izin verilemez. Türk’lere, Devletimize, Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Türk Büyüklerine, Gazi ve Şehitlere, Türk Bayrağına, ayrıca üyelerin dini inanışlarına veya inançsızlığına, bu Derneğin bünyesi içinde üstü örtülü veya açıktan her türlü saldırı, hitap veya eyleme izin verilemez. Bu tür eylemlere meyilli olanlar Derneğimize üye kaydedilemez ve bu tür eylemlere meyilli olan üyeler dernekten çıkartılır. Ne varki, bu husus 5 inci maddede yer almamıştır. Bu hususların hazırlanacak Disiplin Yönetmeliği’nde dikkate alınmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


2) Dernek içine sızmak isteyecek bütün fraksiyonlara karşı müteyakkız olmanın bütün üyelerin asli görevi olduğuna OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.


3) Bu kararın 1 inci maddesinde yazılı hususların Derneğimiz Tüzüğünün 5 inci maddesinin “h” bendinde hükmedilen SİYASET YASAĞI kapsamında olmadığına, ancak üyelerin bu konularda dahi tartışma yapmamalarına ve bu kararın 1 inci maddesinde belirtilen bir olumsuzluk veya eylem saptamaları halinde, eylem veya olumsuzlukla ilgili kişinin kimliğinin delilleri ile birlikte ve gecikmeksizin, Disiplin Yönetmeliği hazırlanana ve Disiplin Kurulu oluşturulana kadar Yönetim Kurulu’na bildirilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Hilmi Atilla ÖZBANK - Yönetim Kurulu Başkanı

İlker EKER - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Harun MEHDİ - Yönetim Kurulu Sekreteri

Tamer ALPGİRAY - Yönetim Kurulu Saymanı