Geçici Madde 1– 10 uncu maddenin “b” bendi hükümleri, dernek beşinci barınağı kullanıma açtığı tarihten sonra yapılan ilk genel kuruldan itibaren yürürlüğe girer ve iki dönemlik süre bu genel kuruldan sonra hesaplanmaya başlanır.