Üyelikten Çıkma

Madde 4 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten kendi isteği ile çıkmış üye, 2 yıl geçmeden tekrar üye olamaz ve tekrar üye olduğunda, tekrar üye olduğu tarihteki şartları yerine getirmek zorundadır ve eski haklarından yararlanamaz. Kurucu üyeler dernekten ayrıldıktan sonra kurucu üyelik haklarını kaybederler ve derneğe tekrar girdiklerinde kurucu üyelik haklarını talep edemezler.