AMATÖR DENİZCİLER BARINAK DERNEĞİ 

TÜZÜK MADDELERİ

(26.4.2015 tarihinde Genel Kurulca kabul edilen Tüzük Değişikliği kaydedilmiştir.) 

 

(Madde ayrıntılarını görmek için “Madde” kelimesinin üstünü tıklayınız.)

Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 2 – Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 3 – Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 4 – Üyelikten Çıkma
Madde 5 – Üyelikten Çıkarılma
Madde 6 – Dernek Organları
Madde 7 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 8 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 9 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 10 – Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11 – Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 12 – Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 13 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 14 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 15 – Beyanname Verilmesi
Madde 16 – Bildirim Yükümlülüğü
Madde 17 – Derneğin İç Denetimi
Madde 18 – Derneğin Borçlanma ve Borç Verme Yasağı
Madde 19 – Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde 20 – Şubelerin Görev ve Yetkileri
Madde 21 – Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 22 – Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 23 – Temsilcilik Açma
Madde 24 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 25 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 26 – Derneğin Bayrağı
Madde 27 – Hüküm Eksikliği
Geçici Madde 1 –
Geçici Madde 2 –